Ul. Okrętowa 86, Warszawa
Zadzwoń! 503 - 805 - 385

Galeria

Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.