Ul. Okrętowa 86, Warszawa
Zadzwoń! 503 - 805 - 385

Dokumenty

Miejsca dofinansowane przez m.st. Warszawa:

Warunkiem zapisania i pobytu dziecka jest udział w rekrutacji poprzez stronę www.zlobki.waw.pl oraz pozytywna weryfikacja kryteriów zawartych we wniosku dziecka i podpisanie umowy ze Żłobkiem wraz z załącznikami. Przy przyjęciu do Żłobka obowiązują „Zasady rekrutacji do żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i punktów dziennego opiekuna, w których Miasto wykupiło miejsca dla dzieci w wieku do lat 3″

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się pod wymienionymi linkami  

W przypadku miejsc komercyjnych decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.