Ul. Okrętowa 86, Warszawa
Zadzwoń! 503 - 805 - 385

Opłaty

Żłobek działa na podstawie UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO nr UMIA/PS/B/VI/3/4/2/102/2022-2025 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a ABC Anna Modzelewska, organem prowadzącym żłobek.
53 miejsca w naszym żłobku są bezpłatne dzięki dofinansowaniu przez m.st. Warszawa
oraz
dysponujemy kilkoma miejscami komercyjnymi.

Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.