Ul. Okrętowa 86, Warszawa
Zadzwoń! 503 - 805 - 385

Cennik

Pozycja Opis Kwota
Adaptacja 5 wizyt wraz z rodzicem, po 2 godziny zegarowe każda, bez posiłków Bezpłatna
Wpisowe Jednorazowa, bezzwrotna opłata rezerwacyjna przy zapisie dziecka 400 zł / jednorazowo
Czesne Abonament całodzienny – opieka wraz ze wszystkimi zajęciami i atrakcjami w godz. 7:00 – 18:00

Abonament połówkowy – opieka wraz ze wszystkimi zajęciami i atrakcjami w godz. 7-12:30 lub 12:30-18
1300 zł / miesiąc 

1000 zł / miesiąc
Wyżywienie: śniadanie, porcja owoców / warzyw, dwudaniowy obiad, podwieczorek dieta standardowa

dieta z wyłączeniami (np. bezmleczna, bezglutenowa, bez czerwonego mięsa, bez jaj itp.)
14 zł / dzień

15 zł / dzień
Ubezpieczenie NNW dziecka Opłata roczna, płatna z góry 34 zł / rok
Rabat dla rodzeństwa - 8% od kwoty czesnego -
Opieka indywidualna – chore dziecko Opieka indywidualna nad dzieckiem, w przypadku którego nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia i nie zostało odebrane w ciągu 2h od powiadomienia Rodzica / Opiekuna 50 zł / godzina
Pobyt dziecka po godzinach ustalonych w danych abonamentach W sytuacji gdy Żłobek nie zostanie poinformowany wcześniej o konieczności dłuższego korzystania przez dziecko z usług Żłobka

W sytuacji gdy Żłobek zostanie poinformowany (co najmniej na godzinę wcześniej przed maksymalną godziną odbioru obowiązującą w danym abonamencie) danego dnia o konieczności dłuższego korzystania przez dziecko z usług Żłobka.
50 zł / godzina

30 zł / godzina
  • Opłaty z tytułu czesnego i wyżywienia winny być uiszczane z góry do 5 dnia każdego miesiąca, płatne na rachunek bankowy nr 89 1160 2202 0000 0003 7176 1984 lub gotówką w Żłobku.
    W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który następuje płatność.
  • W przypadku nieobecności dziecka zgłoszonej do godziny 7:30 pierwszego dnia nieobecności dziecka opłata z tytułu wyżywienia za dni zgłoszonej nieobecności jest anulowana. Rozliczenie nastąpi w kolejnym miesiącu poprzez redukcję płatności z tytułu wyżywienia za kolejny  miesiąc.
  • Zgłoszenie nieobecności dziecka można dokonywać osobiście lub telefonicznie na nr. tel.: 503-805-385
  • Adaptacja jest bezpłatna.
  • W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat pobierane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.
  • Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika informując o niej Rodziców z 1 miesięcznym wyprzedzeniem bez zmiany umowy w formie pisemnej.

Cennik wchodzi w życie z dniem 10.12.2018 r.

Rozszerzenia abonamentów

Opis Cena
Pobyt dziecka w Żłobku od godz. 6:30 100 zł / miesiąc
Pobyt dziecka w Żłobku między godz. 18:00 do 20:00 200 zł / miesiąc
Pobyt dziecka w Żłobku w dni Świąteczne i dni wolne od pracy Ustalana indywidualnie
Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.