Ul. Okrętowa 86, Warszawa
Zadzwoń! 503 - 805 - 385

Opłaty

Żłobek działa na podstawie UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO nr UMIA/PS/B/VI/3/4/2/189/2019-2022 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a ABC Anna Modzelewska, organem prowadzącym żłobek. Wszystkie miejsca w naszym żłobku są bezpłatne, dzięki dofinansowaniu przez m.st. Warszawa.

Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.