Ul. Okrętowa 86, Warszawa
Zadzwoń! 503 - 805 - 385

Plan dnia

Plan dnia dla dzieci młodszych (od 6 mies. do ok. 18 miesiąca życia)
Dzień dzieci młodszych zorganizowany jest według ich indywidualnych potrzeb oraz rytmu. Dzięki temu chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa organizując warunki zbliżone do domowych, a także możliwość prawidłowego rozwoju psychoruchowego. Codzienny plan uwzględnia m.in: posiłki, zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, drzemki, zabawy edukacyjne, manipulacyjne, zabawy wspierające rozwój ruchowy, w tym naukę raczkowania i chodzenia.
Plan dnia dla dzieci starszych (od 18 miesiąca życia)

Godzina Czynności
7:00 – 8:20 Schodzenie się dzieci do Żłobka.
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań pod opieką wychowawców. Zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem.
8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania.
Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.
8:30 – 8:50 Śniadanie.
Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
8:50 – 9:00 Czynności higieniczno – sanitarne po posiłku.
9:00 – 11:00 Realizacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej. Zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne. Pobyt na podwórku
11:00 – 11:15 Przygotowanie do posiłku.
Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.
11:15 – 11:30 Zupa.
Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
11:30 – 11:45 Przygotowanie do odpoczynku.
Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.
11:45 – 14:00 Czas na sen lub leżakowanie.
Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek. Czytanie przez opiekunkę wybranych bajek. Słuchanie nagrań bajek z płyt CD.
14:00 – 14:30 Drugie danie
14:30 –15:30 Zabawy popołudniowe.
Zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Zajęcia o charakterze wychowawczym. Pobyt na powietrzu.
15:30 – 16:00 Podwieczorek
16:00 – 17:00 Zabawy swobodne dzieci pod opieką opiekunek. Pobyt na powietrzu.
Rozchodzenie się dzieci do domów.

Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.