Ul. Okrętowa 86, Warszawa
Zadzwoń! 503 - 805 - 385
W związku z rekrutacją na rok szkolny 2023/24 zapraszamy na godziny otwarte w dniach 14, 15, 16, 19 i 20 czerwca w godzinach 12-14.

Witamy w żłobku Jelonki

Dla nas najważniejsza sprawa to dziecięca radość, uśmiech, niewymuszona nauka i bezpieczna zabawa.

Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.